۱۳۹۹-۰۳-۰۱
بازی batman arkham knight

بازی batman arkham knight

۱۳۹۹-۰۲-۳۱
بازی Forza Horizon 4

بازی Forza Horizon 4

۱۳۹۹-۰۲-۳۱
بازی The Witcher 3: Wild Hunt

بازی The Witcher 3: Wild Hunt

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی FIFA Mobile

بازی FIFA Mobile

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی eFootball PES 2020

بازی eFootball PES 2020

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی Call of Duty: Mobile

بازی Call of Duty: Mobile

۱۳۹۹-۰۲-۲۹
بازی PUBG MOBILE

بازی PUBG MOBILE

۱۳۹۹-۰۲-۲۹
بازی Minecraft

بازی Minecraft

 
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
بازی batman arkham knight

بازی batman arkham knight

۱۳۹۹-۰۲-۳۱
بازی Forza Horizon 4

بازی Forza Horizon 4

۱۳۹۹-۰۲-۳۱
بازی The Witcher 3: Wild Hunt

بازی The Witcher 3: Wild Hunt

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی FIFA Mobile

بازی FIFA Mobile

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی eFootball PES 2020

بازی eFootball PES 2020

۱۳۹۹-۰۲-۳۰
بازی Call of Duty: Mobile

بازی Call of Duty: Mobile

۱۳۹۹-۰۲-۲۹
بازی PUBG MOBILE

بازی PUBG MOBILE

۱۳۹۹-۰۲-۲۹
بازی Minecraft

بازی Minecraft