۱۳۹۹-۰۶-۲۷

بررسی بازی Red Dead Redemption 2

۱۳۹۹-۰۶-۲۶
بازی Battlefield V

بازی Battlefield V

۱۳۹۹-۰۶-۲۵
بازی FIFA 20

بازی FIFA 20

۱۳۹۹-۰۶-۲۰
نقد و بررسی بازی Assassin's Creed Odyssey

بررسی بازی Assassin’s Creed Odyssey

۱۳۹۹-۰۶-۱۸
بازی call of duty modern warfare

بازی call of duty modern warfare

۱۳۹۹-۰۴-۲۴
بازی God of War

بازی God of War

۱۳۹۹-۰۳-۲۴
spider man

بازی Marvel’s Spider-Man

۱۳۹۹-۰۳-۱۷
بازی Resident Evil 3 Remake

بازی Resident Evil 3 Remake

 
۱۳۹۹-۰۶-۲۷

بررسی بازی Red Dead Redemption 2

۱۳۹۹-۰۶-۲۶
بازی Battlefield V

بازی Battlefield V

۱۳۹۹-۰۶-۲۵
بازی FIFA 20

بازی FIFA 20

۱۳۹۹-۰۶-۲۰
نقد و بررسی بازی Assassin's Creed Odyssey

بررسی بازی Assassin’s Creed Odyssey

۱۳۹۹-۰۶-۱۸
بازی call of duty modern warfare

بازی call of duty modern warfare

۱۳۹۹-۰۴-۲۴
بازی God of War

بازی God of War

۱۳۹۹-۰۳-۲۴
spider man

بازی Marvel’s Spider-Man

۱۳۹۹-۰۳-۱۷
بازی Resident Evil 3 Remake

بازی Resident Evil 3 Remake